GOOD LEADERS CAN CHANGE THE WORLD

How We Lead är en utbildning för team och projektgrupper som vill utmanas och utvecklas. Med en blandning av praktiska övningar och teorier, tar vi oss igenom ämnena ledarskap, kommunikation, normkritik och projektledning. Sista dagen av utbildningen knyts allt samman med en fördjupning av ett önskat ämne. 

Grupperna varierar i storlek men för att hålla en utbildning önskar vi att ni är minst 3 personer.

Mail för att boka.

Boka utbildning
Changers Hub grundare, Victoria, Amanias & Siduri

 för mer information om utbildningen mejla till victoria@changershub.se

Vi är inte ensamma. Det finns de som har kommit före oss. Det finns stängda dörrar som har öppnats, platser vid bord som erbjudits och vägar fram som breddats.. En ny era av drivna, ambitiösa och målmedvetna changers är on the rise men än väntar alltför många på att komma in i möjligheternas rum. Därför nöjer vi oss inte. Därför utmanar vi strukturer och skapar nya på stark och jämlik grund. Där den ena slutar, tar den andra vid, för att sen lämna över till nästa. För varje dag blir vägen bredare, vi blir fler, rummen rymligare och vägen till våra drömmar verkligare.
100%