Kursstart

4

MAJ

CHANGE THE GAME WITH CHANGERS GAME

Changers GAME är seminarieserien för alla som vill utvecklas i sitt entreprenörskap eller sin verksamhet. Här kommer du att få lära dig ingredienserna bakom en framgångsrik affärsidé, de olika organisationsformerna som passar dig, hur du formar ett brand, marknadsföring för ditt brand och för er som brinner för musik finns ett tillfälle med Stim.

Du får möjlighet att utveckla din förståelse kring marknadsmässiga och organisatoriska delarna av ett bizzniz mindset.

Anmälningslänk del 1; Idéutveckling
https://www.lyyti.fi/reg/CHANGERS_GAME__IDUTVECKLING_0565

Anmälningslänk del 2: Starta företag/förening
https://www.lyyti.fi/reg/CHANGERS_GAME__STARTA_FORETAGFORENING_2397

Anmälningslänk del 3: Stim
https://www.lyyti.fi/reg/musicmoneyflow

Anmälningslänk del 4: Branding & marknadsföring
https://www.lyyti.fi/reg/CHANGERS_GAME__BRANDING__MARKNADSFORING_0558

Anmälningslänk del 5:

Del 1: Starta företag/förening

I denna workshop kommer du metodiskt att få utveckla och testa hur idéer kan utvecklas och hur du med hjälp av olika byggstenar kan bygga smarta grejer.

Changers Hub Alby 18:00-20:00

Del 2: Starta företag/förening

TBA

Changers Hub Alby 18:00-20:00

Del 3: Stim

Den 28e oktober kommer dem till Changers Hub/Changers Studio för ett seminarium i hur du hämtar ut din ersättning för musiken du skapar/medverkar på kopplat till dem

Changers Hub Alby 18:00-20:00

Del 4: Branding & marknadsföring

I detta workshop tillfälle utforskar vi vad ett brand är, hur man utmärker sig i en marknad och hur man positionerar sitt varumärke.

Changers Hub Alby 18:00-20:00

Del 5: Sociala medier

TBA

Changers Hub Alby 18:00-20:00
Anmäl dig nu
Neda Khezerian & Sorraya Touré
Denna omgång och ombildning av Changers Game togs fram av Changers Hubs verksamhetsledare Neda Khezerian & Sorraya Toure.

Neda@changershub.se
Sorraya@Changershub.se
Vi är inte ensamma. Det finns de som har kommit före oss. Det finns stängda dörrar som har öppnats, platser vid bord som erbjudits och vägar fram som breddats.. En ny era av drivna, ambitiösa och målmedvetna changers är on the rise men än väntar alltför många på att komma in i möjligheternas rum. Därför nöjer vi oss inte. Därför utmanar vi strukturer och skapar nya på stark och jämlik grund. Där den ena slutar, tar den andra vid, för att sen lämna över till nästa. För varje dag blir vägen bredare, vi blir fler, rummen rymligare och vägen till våra drömmar verkligare.
100%