CHANGERS GAME: IDÉUTVECKLING

Har du gått runt med en fet idé som du inte fått bolla eller utveckla? Kanske sitter du på en lösning till ett vardagsproblem eller något som kan förändra samhället? I denna workshop kommer du metodiskt att få utveckla och testa hur idéer kan utvecklas och hur du med hjälp av olika byggstenar kan bygga smarta grejer. 

Nivå
Tidigt stadie av idéutveckling.

Innehåll
Genom att arbeta med ett gemensamt case kommer du att lära dig olika sätt att utveckla idén kopplat till lösningar. Workshopen kommer lära dig att förstå bitarna som idéer byggs upp av. Tillsammans utforskar vi hur man kan skapa appar, företag och lösningar genom att lägga till och utforska olika tekniker, perspektiv, kanaler, trender och mänskliga behov för att din idé ska bli hållbar och konkret.

Key take aways
Verktyg för att komma framåt i sin idéutveckling. - Konkretisering och visualisering.

Workshopledare
Ola Möller, grundare av methodkit.com
Meryem Kibar, grundare av Techeur.org

ANMÄLAN STÄNGD
MERYEM KIBAR
Vi är inte ensamma. Det finns de som har kommit före oss. Det finns stängda dörrar som har öppnats, platser vid bord som erbjudits och vägar fram som breddats.. En ny era av drivna, ambitiösa och målmedvetna changers är on the rise men än väntar alltför många på att komma in i möjligheternas rum. Därför nöjer vi oss inte. Därför utmanar vi strukturer och skapar nya på stark och jämlik grund. Där den ena slutar, tar den andra vid, för att sen lämna över till nästa. För varje dag blir vägen bredare, vi blir fler, rummen rymligare och vägen till våra drömmar verkligare.
100%