CHANGERS PRO

Changers Pro är ett verksamhetsområde som genom individuell eller grupp-coachning mellan individer syftar till att stärka, inspirera och vägleda unga vuxna i att driva sina idéer framåt.

Inom ramen för Changers Pro erbjuder vi Traditionell coachning, bollplank och workshops. Programmet är individ och behovsanpassat vilket innebär att såväl coacher som adepter kan uttrycka behovet utifrån utmaningar och format. Coachningen sker one on one, i vissa fall coachar man en idé som drivs av två eller fler personer vilket går bra förutsatt att alla är överens.

Varje år coachas ca 100 personer av personer som ingår i vår coachbank och av grundarna och medarbetarna i Changers Hub. Changers Pro bygger på frivillighet och är idag helt ideellt.

VEM KAN BLI COACHAD?
Coachingprogrammet är till för medlemmar i Changers Hubs nätverk, så det första du behöver göra att signa upp dig med din idé. Det är gratis men medlemskap är ett krav. 

Vår prioriterade målgrupp är mellan 16-29 år gammal från Stockholms ytterstadsområden. Tillhör du inte denna grupp så gör vi en särskild bedömning och i mån av plats kan du få en plats. 

VAD FÖRVÄNTAS AV MIG OM JAG SÖKER?
* Att du har tid att driva relationen med din coach.
* Att du har en idé att arbeta med
* Att du deltar aktivt
* Att du tar ansvar för din roll, dvs meddelar förhinder,
värnar relationen etc.

VEM KAN BLI COACH?
Vi söker dig som kommit en bit på vägen och är trygg i att dela den erfarenhet och kompetens du besitter. Du kanske jobbar eller driver företag. Du kanske frilansar, är en professionell inspiratör eller har tunga perspektiv och livserfarenhet. 

Du har en förståelse för att det inte alltid bara är att göra, köra eller att driv är det enda som krävs för att ta sig framåt. Vi som förebilder och coacher har en möjlighet att möta unga på vägen mot att förverkliga sina ideer, drömmar och mål genom att addera kompetens och dela nätverk.

VAD FÖRVÄNTAS AV EN COACH?
Att du har tid att engagera dig och vara tillgänglig för din adept är en förutsättning. Coachningen sker one on one, i vissa fall coachar man en idé som drivs av två eller fler personer vilket går bra förutsatt att alla är överens.

FORMAT OCH UPPLÄGG
Här följer lite mer information om de olika formerna av stöd du kan erbjuda genom Changers Pro.

VAD FÖRVÄNTAS AV EN COACH?
Att du har tid att engagera dig och vara tillgänglig för din adept är en förutsättning. Coachningen sker one on one, i vissa fall coachar man en idé som drivs av två eller fler personer vilket går bra förutsatt att alla är överens.

TRADITIONELL COACHNING
Vår traditionella coachning bygger på en ömsesidig relation mellan coach och adept där det ingår 10 timmars coachning.

Coachningen bygger på att adepten beskriver sitt behov kopplat till hens idé eller affärsutmaning. Tillsammans planerar ni för era 10 timmar, ni kan träffas digitalt, eller fysiskt i våra eller andra lokaler. En förutsättning för traditionell coachning är att adepten har en relativt utvecklad idé, har startat och/eller vill utveckla någon specifik del av sitt projekt/organisation/företag.

- 10 timmars coachning

BOLLPLANK
Ett bollplank funkar bäst i ett mycket kortsiktigt format där personen har behov av att bolla eller få info/inspiration/tips kring något specifikt. Här kravs inte någon formell struktur men viktigt att bollplanket har relevant erfarenhet eller nätverk för att hänvisa personen vidare.

Det kan räcka med ett samtal, vc-möte eller en fika/träff. Om personerna känner wow vi vill ta detta vidare kan formatet övergå till traditionell coahning.

- 1-3 tillfällen, det kan räcka med ett samtal eller någon
timme över kaffe.


GRUPPCOACHNING (LEDA WORKSHOP TEX)
Gruppcoachning innebär att du som coach erbjuder att hålla en session/workshop för flera deltagare i coachningsprogrammet.
Detta kan vara kopplat till att vi på Changers har identifierat en specifik utmaning, tex kan det handla om bokslut, eller kommunikation etcetera.

HUR GÅR REGISTRERINGEN TILL?
Alla adepter och coacher behöver registrera sig via anmälan nedan.  Vi tillämpar en behovsanpassad urvalsprocess för matchning med en adept.

* Besked om tilldelad coach sker löpande.
* Coacher och adepter blir kallade till ett kortare
intro inför matchning.
* Coacher kommer att få tillgång till en materialbank
och utbildningsmaterial i samband med intro.

Tänk på att uppge korrekt telefonnummer och adress då
vi kommer att kontakta dig.


Om du har frågor avseende coachingprogrammet kan du höra av dig till neda@changershub.se eller sorraya@changershub.se

Anmäl dig som coach:  https://www.lyyti.in/coacher2022
Anmäl dig som adept:  https://www.lyyti.in/blicoachad2022

ANMÄL DIG SOM ADEPT
Neda Khezerian
Vi är inte ensamma. Det finns de som har kommit före oss. Det finns stängda dörrar som har öppnats, platser vid bord som erbjudits och vägar fram som breddats.. En ny era av drivna, ambitiösa och målmedvetna changers är on the rise men än väntar alltför många på att komma in i möjligheternas rum. Därför nöjer vi oss inte. Därför utmanar vi strukturer och skapar nya på stark och jämlik grund. Där den ena slutar, tar den andra vid, för att sen lämna över till nästa. För varje dag blir vägen bredare, vi blir fler, rummen rymligare och vägen till våra drömmar verkligare.
100%