Kursstart

31

Jan

ENTREPRENÖRSKAP & FÖRETAGANDE

Entreprenörskap & Företagande är en 8 veckors kurs där 15 deltagare får ta del av grunderna i entreprenörskap och företagande, marknadsföring, sälj pitch, affärsplan, företagsägande och privatekonomi. Som deltagare får du ta del av en bred kunskapsbank, bland annat: hur man skapar en marknadsföringsplan, väljer rätt målgrupp, genomför marknadsundersökningar, använder sociala medier för att marknadsföra sitt företag, och skapar en effektiv pitch.

Innehåll

  • Olika typerna av företagsägande,
  • Privatekonomi,
  • Budgetering
  • Skatter/bokföring
  • Sparande
  • Storytelling - gästföreläsare
  • Studiebesök

Kursen börjar 31 januari och avslutas 21 mars 2023.

Mer info om kurstillfällen tillkommer vid antagning i kursen.

Kursstart

Introduktion till kursen, förväntningar på kursledarna och deltagarna.

Kärnan 18:00-20:00

Vad krävs för att bli en företagare

Föreläsare: Ali Selim Introduktion till grunderna i entreprenörskap och företagande. Skillnaden mellan en anställd och en företagare och vilka fördelar och nackdelar som följer med att starta ett företag.

Kärnan 18:00-20:00

Entreprenörskap

Föreläsare: Fuad Shidane Storytelling och workshop i hur man blir en effektivare hustler.

Kärnan 18:00-20:00

Marknadsföring

Workshopledare: Ari Amin Marknadsföring och hur man säljer sin produkt eller tjänst till kunderna. Deltagarna ska lära sig hur man skapar en marknadsföringsplan, väljer rätt målgrupp, genomför marknadsundersökningar och hur man använder sociala medier för att marknadsföra sitt företag

Kärnan 18:00-20:00

Privatekonomi & Budgetplan

Workshopledare Bilal Hur man hanterar sin privatekonomi när man startar och driver ett företag. Att skapa en budget, förstå skatter och bokföring och hur man sparar pengar på företagsnivå.

Kärnan 18:00-20:00

Affärsplan

Workshopledare: Ali Selim Hur man skapar en affärsplan som beskriver företagets mål, vision, marknadsföring, finanser och mer. Detta hjälper till att sätta upp en plan för att uppnå målen och ta sig framåt på ett strukturerat sätt.

Kärnan 18:00-20:00

Hur man pitchar sin idé

Workshopledare: Meryem Kibar Sälj pitch, vilket handlar om att skapa en effektiv pitch som kan övertyga potentiella kunder eller investerare att köpa ens produkt eller investera i ens företag.

Kärnan 18:00-20:00

Avslutningsmiddag

Vi dammar tillsammans <3 och utvärderar kursen

Anmäl dig här
Mohammed Ali

Verksamhetsledare Changers Hub Gbg

Vi är inte ensamma. Det finns de som har kommit före oss. Det finns stängda dörrar som har öppnats, platser vid bord som erbjudits och vägar fram som breddats.. En ny era av drivna, ambitiösa och målmedvetna changers är on the rise men än väntar alltför många på att komma in i möjligheternas rum. Därför nöjer vi oss inte. Därför utmanar vi strukturer och skapar nya på stark och jämlik grund. Där den ena slutar, tar den andra vid, för att sen lämna över till nästa. För varje dag blir vägen bredare, vi blir fler, rummen rymligare och vägen till våra drömmar verkligare.
100%