Kursstart

22

maj

Run Your Pub

Detta program är fokuserat på att forma och accelerera framtida musikförlagsägare och medarbetare. Genom programmets gång får ni insikter i hur branschen funkar, introduceras till gästföreläsare och höra perspektiven från branschens alla delar.

Under programmet kommer du att tilldelas de verktyg och den kunskap som krävs för framgångsrik drift av ett musikförlag, träffa gästföreläsare med olika insikter och chansen att nätverka med likasinnade (förmodligen dina framtida kollegor)

Vem kan anmäla sig?
För dig som vill driva ett förlag eller jobba på ett

Programansvarig
Ali Vedadi är program ansvarig och coach under detta program.
(Head A&R @ Ten Music Group)

VIKTIG INFORMATION
För denna kurs kräver vi närvaro på samtliga delar. Du kan alltså inte anmäla dig för en del. Medlemskap i Changers Hubs nätverk är obligatoriskt. Har du inte gått med så är det viktigt att göra det innan du registrerar dig. För denna kurs har vi en urvalsprocess baserad på din ansökan, vi kommer alltså att meddela dig med en bekräftelse på om du fått en plats eller inte.

Del 1

Kartläggning musikbranschens alla delar och musikförlagens roll. Trendspaning, att arbeta i internationella marknader. Gäst: Kreation

CMNTY 18.00 - 20.00

Del 2

Processen för att signera låtskrivare och praktisk kunskap om intäktsgenerering + strukturen av ett musikförlag. Gäst: Isabella från Ten Songs

Changers Hub Alby 18.00-20.00

Del 3

Major musikförlagens perspektiv, att jobba på ett förlag. Hur kommer Joint Venture till? Samt att arbeta mot specifika marknader. Gäst: Leslie Tay(Warner) & Overtone Studios

CMNTY 18.00-20.00

Del 4

Den juridiska och organisatoriska aspekten av musikförlagsverksamheten. Gäst: Stim & Musikförläggarna

Changers Hub Alby 18.00-20.00

Del 5

Vi fördjupar oss i upphovsrätt, avtal, och juridiska frågor som rör musikförlag + avslut Gäst: Crown Law

Changers Hub Alby 18.00-20.00
Anmäl dig här
Ali Vedadi

Kurs koordinator / kursledare

Partner

Vi är inte ensamma. Det finns de som har kommit före oss. Det finns stängda dörrar som har öppnats, platser vid bord som erbjudits och vägar fram som breddats.. En ny era av drivna, ambitiösa och målmedvetna changers är on the rise men än väntar alltför många på att komma in i möjligheternas rum. Därför nöjer vi oss inte. Därför utmanar vi strukturer och skapar nya på stark och jämlik grund. Där den ena slutar, tar den andra vid, för att sen lämna över till nästa. För varje dag blir vägen bredare, vi blir fler, rummen rymligare och vägen till våra drömmar verkligare.
100%