BOTKYRKA KOMMUN & BOTKYRKABYGGEN

Botkyrka Kommun och BotkyrkaByggen i förnyad IOP avtal med Changers HUB

Hjärtat i Changers Hub finns i Botkyrka. Det var här allt började och här vi än idag har vår HQ. I Botkyrka finns också ett av våra viktigaste partnerskap. Under våren 2020 förnyade vi vårt IOP avtal med Botkyrka Kommun, där även BotkyrkaByggen blev partner.

Partnerskapet skapar förutsättningar för att vi kan fortsätta det viktiga arbetet i Botkyrka som vi påbörjade i 2015 och sedan dess har utvecklat och växlat upp. 

Tillsammans med lokala förebilder och partners visar vi att framgång är möjligt oavsett startsträcka.

Syftet med partnerskapet är att:

  • Ge fler unga förutsättningar för att förverkliga sina ideer och förverkliga sig själva
  • Lyfta lokala förebilder
  • Öka ungas delaktighet i platsutvecklingen
  • Stärka den digitala kompetensen

Med ett nyt IOP avtal kan vi tillsammans fortsätta att skapa förändring för unga vuxna i Botkyrka.

Läs pressmeddelande

Vi är inte ensamma. Det finns de som har kommit före oss. Det finns stängda dörrar som har öppnats, platser vid bord som erbjudits och vägar fram som breddats.. En ny era av drivna, ambitiösa och målmedvetna changers är on the rise men än väntar alltför många på att komma in i möjligheternas rum. Därför nöjer vi oss inte. Därför utmanar vi strukturer och skapar nya på stark och jämlik grund. Där den ena slutar, tar den andra vid, för att sen lämna över till nästa. För varje dag blir vägen bredare, vi blir fler, rummen rymligare och vägen till våra drömmar verkligare.
100%