BOTKYRKA KOMMUN

BEHOVSANALYS FÖR MEDBORGARDRIVEN MÖTESPLATS I FITTJA

Efter att Botkyrka Kommun bestämde att stänga kommunens mötesplatser för unga vuxna påbörjades en process för att planera vad som skulle hända med Ungdomens Hus i Fittja. 

Changers Hub fick i uppdrag att göra en behovsanalys för att kartlägga ett eventuellt behov för en medborgardriven mötesplats.

Under våren 2019 intervjuade Victoria Escobar, medgrundare till Changers Hub, och Gabriella Olofsson, Changers Hubs följdforskare, föreningar i området för att se till att Fittjas röster blev hörda och komma närmare vilken typ av mötesplats som skulle uppfylla behoven. 

Resultatet blev en rekommendation för en medborgerdriven mötesplats i Fittja som inte bara är för unga vuxna utan för alla Fittjabor och föreningar - unga som äldre.

Baserat på vår behovsanalys klubbades det igenom i september 2019 att en ny mötesplats i Fittja blir etablerad med kommunens stöd under 2020.

Läs artikel: Ungas mötesplats i Fittja kan öppna i ny form

Vi är inte ensamma. Det finns de som har kommit före oss. Det finns stängda dörrar som har öppnats, platser vid bord som erbjudits och vägar fram som breddats.. En ny era av drivna, ambitiösa och målmedvetna changers är on the rise men än väntar alltför många på att komma in i möjligheternas rum. Därför nöjer vi oss inte. Därför utmanar vi strukturer och skapar nya på stark och jämlik grund. Där den ena slutar, tar den andra vid, för att sen lämna över till nästa. För varje dag blir vägen bredare, vi blir fler, rummen rymligare och vägen till våra drömmar verkligare.
100%