Du förändrar inte världen ensam

Våra kontorsplatser är i kreativa och snygga lokaler enbart för likasinnade changers. På grund av det exklusiva nätverket är lokalerna lika mycket en kontorsplats som det är en förutsättning att boosta din idé. Vi har två coworking space; ett i Alby som är vårt Headquarter, samt ett i Sturekvarteret.

våra hubbar