IT&TELEKOMFÖRETAGEN

IT&TELEKOMFÖRETAGEN ÄR CHANGERS HUB PARTNER

IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag inom IT- och telekomsektorn. Den består av cirka 1300 medlemsföretag som tillsammans har närmare 100 000 medarbetare. Organisationen driver frågor av gemensamt intresse för företagen, och en av de viktigaste är att säkra att det finns tillräckligt med IT-experter att rekrytera.

I tech branschen finns en enorm kompetensbrist - fram till 2022 saknas 70.000 personer inom IT i Sverige. Medans tech branschen skriker efter kompetens har Changers Hub över 1500 unga vuxna i nätverket. Unga vuxna där en introduktion till tech kan bli startskottet till en livslång karriär med otaliga möjligheter. Vi har skapat Changers Tech för att öppna upp och tillgängliggöra branschen, samtidigt som näringslivet får den injektion av talang som behövs. 

Changers Tech gick första gången våren 2020 med 75% kvinnor. IT&Telekomföretagen är med som partner och möjliggörare till utbildningen. Samarbetet sätter fokus på den utveckling och förändring som behöver ske i branschen. 

“IT-branschen lider av kompetensbrist och har en ständig utmaning i att nå ut till kvinnor och andra underrepresenterade grupper. Samarbete med Changers Hub är ett viktigt steg i det arbetet, som vi hoppas ska kunna nå ut till fler regioner än Stockholm.” - Fredrik von Essen, Näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen.

Läs mer om partnerskapet med IT&Telekomföretagen

Vi är inte ensamma. Det finns de som har kommit före oss. Det finns stängda dörrar som har öppnats, platser vid bord som erbjudits och vägar fram som breddats.. En ny era av drivna, ambitiösa och målmedvetna changers är on the rise men än väntar alltför många på att komma in i möjligheternas rum. Därför nöjer vi oss inte. Därför utmanar vi strukturer och skapar nya på stark och jämlik grund. Där den ena slutar, tar den andra vid, för att sen lämna över till nästa. För varje dag blir vägen bredare, vi blir fler, rummen rymligare och vägen till våra drömmar verkligare.
100%