Changers Game

Vår nya, feta entreprenörskapsutbildning! Förbered dig att få allt du behöver för att make it to the skies. Utbildningen går under ledning av Ayman Ammouri med innehåll av både företag och entreprenörs-rockstars. 

Anmälningen för vårens kursomgångar är nu stängda. Håll utkik på vår Facebook för höstens kursstart.


How we lead

En utbildning på tre dagar för dig som är en organisation eller projektgrupp som behöver en kick i rätt riktning. Syftet är att introducera ett praktiskt ledarskap med fokus på ledarskap, normkritik, projektledning och kommunikation. Syftet är även att skapa ett större nätverk genom erfarenhetsutbyten. Lika mycket kul, som det är givande.


Anmälan och mer info kontakta Victoria på victoria@changershub.se