Privacy Policy

Ansvarig för personlig data

Changers Hub

Rotemannavägen 29, 145 57 Norsborg
Organisationsnummer 802503-3013

Inhämtning och behandling

Changers Hub inhämtar enbart data som användare själva lämnar ifrån sig när de tex registrerar sig som medlemmar eller attendar på events på hemsidan. 
Insamlingen sparas i kommunikationssyfte. Personlig data säljs aldrig till tredje part, däremot sparas informationen hos tredje part. Tex i Mailchimp så att vi kan maila ut nyhetsbrev.

Vart din information finns

Squarespace: Vi använder Squarespace som CRM för alla våra hemsidor (Changers Hub, Changers Stories, Changers World, Changers Academy, Mishmash, Social Recycling). Här lagras ingen information men vi använder Google Analytics för att samla användarstatistik, och datan samlas in i Google Analytics anonymt. Till exempel samlas information om vilken land användaren är inloggad ifrån eller vilket språk användaren vill ha. Vi får informationen anonymiserat av Google Analytics, dvs vi kan inte se information om enskilda fall.

Google Drive: Här sparar vi medlemslistor och informationen som ni lämnar när ni registrerar er som medlemmar samt när ni attendar på events på changerssories.se och registrerar er till våra kurser. Här sparar vi även bilder och videos från våra events och aktiviteter. Informationen som finns lagrad här är den informationen ni lämnar då ni matar in informationen.

Aquity Scheduling: Vi använder Aquity för att medlemmar ska kunna boka in idécoachning direkt på hemsidan. Informationen här är den information som lagras när du gör en bokning; namn, mailadress och vad du behöver hjälp med.

Mailchimp: Vi använder Mailchimp för att skicka ut mail till medlemmar och intressenter. Här finns din mailadress registrerad. Ni kan ändra mailinställningarna genom att gå in på det senaste mailet och trycka på "avregistrera" längst ned i mailet.

Jotform: För att säkerställa att vi faktiskt skapar förändring för våra medlemmar så skickar vi enkäter innan/efter man blir idécoachad eller går en kurs. Det gör vi genom Jotform. Vi sparar informationen som knappas in. Tex kan en fråga vara; finns det någon i din närhet, utanför Changers Hub, som hjälper dig med dig idé? Enkäten är inte anonym men det är frivilligt om man vill svara på den eller inte.

Din rätt

Du har rätt att närsomhelst få tillgång till din personliga information, samt rätt att få denna information raderad. Kontakta oss på hello@changershub.se för att göra det eller om du har andra frågor.

Denna sida uppdateras löpande. Senast uppdaterad 25 maj 2018 kl 16:00.