Privacy Policy

Din personliga integritet på nätet är viktig för oss. Vi värnar om dina personuppgifter och vårt mål är att du ska känna dig trygg i hur vi använder dina uppgifter.

Insamlade personuppgifter

Insamlade data är de som individer själva lämnar till oss när de går med i vårt nätverk eller anmäler sig till våra aktiviteter. Informationen har vi bedömt som relevant för att vi ska kunna följa nätverkets utveckling samt hålla oss up to date vad gäller efterfrågan av aktiviteter.

Information som är obligatorisk för att du ska kunna gå med och delta i våra aktiviteter är epostadress, postnummer, namn och efternamn samt födelseår och könstillhörighet. En valfri kontaktuppgift är telefonnummer. Andra personuppgifter såsom utbildningsbakgrund eller sysselsättning ingår också i anmälan och förekommer ibland när vi skickar ut enkäter. 

Ibland förekommer fotograf eller filmare i våra lokaler med syfte om att dokumentera aktiviteterna. 

Vart din information finns

Squarespace: Vi använder Squarespace som CRM för alla Changers Hubs hemsidor (Changers Group AB). Här lagras ingen information men vi använder Google Analytics för att samla användarstatistik, och datan samlas in i Google Analytics anonymt. Till exempel samlas information om vilken land användaren är inloggad ifrån eller vilket språk användaren vill ha. Vi får informationen anonymiserat av Google Analytics, dvs vi kan inte se information om enskilda fall.

Google Drive: Här sparar vi medlemslistor och informationen som ni lämnar när ni registrerar er som medlemmar samt när ni attendar på events på changerssories.se och registrerar er till våra kurser. Här sparar vi även bilder och videos från våra events och aktiviteter. Informationen som finns lagrad här är den informationen ni lämnar då ni matar in informationen.

Lyyti: Vi använder event managementsystemet Lyyti för att medlemmar ska kunna boka in sig på kurser, aktiviteter samt idécoachning. Informationen här är den information som lagras när du gör en bokning; namn, efternamn, födelseår, mailadress, telefonnummer och kön.

Mailchimp: Vi använder Mailchimp för att skicka ut mail till medlemmar och intressenter. Här finns din mailadress registrerad. Ni kan ändra mailinställningarna genom att gå in på det senaste mailet och trycka på "avregistrera" längst ned i mailet.

Jotform: För att säkerställa att vi faktiskt skapar förändring för våra medlemmar så skickar vi enkäter innan/efter man blir idécoachad eller går en kurs. Det gör vi genom Jotform. Vi sparar informationen som knappas in. Tex kan en fråga vara; finns det någon i din närhet, utanför Changers Hub, som hjälper dig med dig idé? Enkäten är inte anonym men det är frivilligt om man vill svara på den eller inte.

Din rätt

Du har rätt att närsomhelst få tillgång till din personliga information, samt rätt att få denna information raderad. Kontakta oss på hello@changershub.se för att göra det eller om du har andra frågor.

Varför samlar vi in personuppgifter

Informationen använder vi för att bättre anpassa våra aktiviteter efter medlemmar i vårt nätverk. Vi använder också dina personuppgifter för att skicka ut månadsbrev samt bekräftelsemejl för anmälningar till våra aktiviteter. Vi samlar endast in information som är relevanta för att beskriva, bedriva och utveckla vår verksamhet. 

Nedan följer ett förtydligande över våra användningsområden:

För att ansöka om, redovisa och analysera medel från bidragsgivare,

För att planera, samordna och bedriva vår verksamhet,

För att bedriva marknadsföring och informera dig om vår verksamhet,

För att analysera och utveckla vår hemsida,

Vi använder inte dina personuppgifter i något annat oförenligt syfte och sparar dem bara så länge som det är nödvändigt. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan. Information såsom e-postadress kan komma att sparas hos tredje part. Tex i Mailchimp så att vi kan maila ut nyhetsbrev.

Ansvarig för personliga data

Changers Hub

Rotemannavägen 29, 145 57 Norsborg

Organisationsnummer 802503–3013

Denna sida uppdateras löpande. Senast uppdaterad 16 september 2019 kl 11:00.

Vi är inte ensamma. Det finns de som har kommit före oss. Det finns stängda dörrar som har öppnats, platser vid bord som erbjudits och vägar fram som breddats.. En ny era av drivna, ambitiösa och målmedvetna changers är on the rise men än väntar alltför många på att komma in i möjligheternas rum. Därför nöjer vi oss inte. Därför utmanar vi strukturer och skapar nya på stark och jämlik grund. Där den ena slutar, tar den andra vid, för att sen lämna över till nästa. För varje dag blir vägen bredare, vi blir fler, rummen rymligare och vägen till våra drömmar verkligare.
100%