SBAB BANK

SBAB BANK VAR PARTNER TILL FÖRSTA OMGÅNGEN AV KURSEN CREAM

Vi vill ge våra medlemmar makten över sina pengar och sin framtid genom att tillgängliggöra viktig ekonomisk kunskap. Därför har vi skapat CREAM. SBAB Bank var partner till vår allra första omgång av CREAM under hösten 2019. 52 unga vuxna (41 tjejer, 11 killar) gick utbildningen.

Förutom att vilja bidra till grundläggande kunskap och ett ekonomiskt självförtroende för våra medlemmer var SBAB även partner för att utveckla deras egna verksamhet.

Genom partnerskapet med Changers Hub:

  • Nådde SBAB en ny målgrupp som i vanliga fall är svår att nå
  • Fick SBAB insikter om målgruppen som användes i strategiska beslut
  • Engagerades medarbetare i utbildningen genom föreläsning om boendeekonomi och bostadsmarknaden
Vi är inte ensamma. Det finns de som har kommit före oss. Det finns stängda dörrar som har öppnats, platser vid bord som erbjudits och vägar fram som breddats.. En ny era av drivna, ambitiösa och målmedvetna changers är on the rise men än väntar alltför många på att komma in i möjligheternas rum. Därför nöjer vi oss inte. Därför utmanar vi strukturer och skapar nya på stark och jämlik grund. Där den ena slutar, tar den andra vid, för att sen lämna över till nästa. För varje dag blir vägen bredare, vi blir fler, rummen rymligare och vägen till våra drömmar verkligare.
100%