Changers Sports

Behovet av ett stärkt community och nätverk har gjort att vi påbörjat arbetet med en ny typ av accelerator. Changers Sports är bryggan mellan dig och möjligheterna att skala upp och driva din verksamhet professionellt och långsiktigt. Genom visuell kommunikation, branding, coachning, kunskap om möjligheter för dig som elitidrottare samt vårt acceleratorsprogram kommer Changers sport skapa förutsättningar för framväxten av nya rörelser och etablerade organisationer tillsammans med näringslivet.

Changers sports ska verka för en infrastruktur som skapar förutsättningar för näringsliv, civilsamhälle, offentlig sektor och elitidrotten att stärka underrepresenterade grupper inom idrottsrörelsen.

CHANGERS HUB HQ

Rotemannavägen 29

145 57 Norsborg

Öppettider

Måndag - Fredag
Från 10.00 - 16.00

Kontakta personal innan

kontakta oss

Neda Khezerian

Co-founder Changers Sports

Neda@changershub.se

Events

Vi är inte ensamma. Det finns de som har kommit före oss. Det finns stängda dörrar som har öppnats, platser vid bord som erbjudits och vägar fram som breddats.. En ny era av drivna, ambitiösa och målmedvetna changers är on the rise men än väntar alltför många på att komma in i möjligheternas rum. Därför nöjer vi oss inte. Därför utmanar vi strukturer och skapar nya på stark och jämlik grund. Där den ena slutar, tar den andra vid, för att sen lämna över till nästa. För varje dag blir vägen bredare, vi blir fler, rummen rymligare och vägen till våra drömmar verkligare.
100%