STUREKVARTERET

CHANGERS HUB STURE ÄR ETT SAMARBETE MED VÅR PARTNER STUREKVARTERET

Changers Hub Sture är vårt öppna co-working space på Grev Turegatan 7 i Stockholm som lanserades våren 2018. Vi öppnar upp Stureplan och låter innerstad och ytterstad mötes i ett innovativt sammanhang - ett sätt att skapa bättre förutsättningar för våra medlemmar samtidigt som vi bidrar till utvecklingen av Sturekvarteret. Ytterstadens entreprenörskap och innovationskraft möter innerstadens nätverk och kapital. 

Changers Hub demokratiserer framgång - sedan 2018 har vi även demokratiserat Stureplan.

“Sturekvarteret består till stor del av kontorsytor och samarbetet med Changers Hub är en djupdykning i hur vi kan utveckla dessa ytor till att bli så attraktiva som möjligt. Dagens unga är våra framtida hyresgäster, därför är detta värdefull inspiration för oss” Charlotta Rosén, TAM Group

Läs mer om samarbetet

Vi är inte ensamma. Det finns de som har kommit före oss. Det finns stängda dörrar som har öppnats, platser vid bord som erbjudits och vägar fram som breddats.. En ny era av drivna, ambitiösa och målmedvetna changers är on the rise men än väntar alltför många på att komma in i möjligheternas rum. Därför nöjer vi oss inte. Därför utmanar vi strukturer och skapar nya på stark och jämlik grund. Där den ena slutar, tar den andra vid, för att sen lämna över till nästa. För varje dag blir vägen bredare, vi blir fler, rummen rymligare och vägen till våra drömmar verkligare.
100%