WE ARE STHLM

WORKSHOP- OCH REKRYTERINGSUPPDRAG FÖR UNGDOMSFESTIVALEN WE ARE STHLM

We Are Sthlm behövde komma närmare sin målgrupp - både i utvecklingen och kommunikationen av festivalen. Changers Hub fick i uppdrag att designa och facilitere en 3-timmars workshop som skulle kickstarta deras arbete. 

Dessutom behövde de också att rekrytera unga som skulle hjälpa att planera festivalen.

Våren 2019 rekryterade Changers Hub 15 unga från nätverket som både var potentiella anställda och som skulle delta i workshoppen. Workshoppen var uppdelad i två delar:

  • Feedback och fokusgrupp som fokuserade på festivalens image
  • Utveckling av nya ideer till festivalen samt kommunikationsinsatser

Resultatet? 

We Are Sthlm fick en ärlig bild av deras image direkt från deras målgrupp samt nya ideer till att förbättra både image och festivalen. En av workshop deltagarna blev anställda och var med och förverkliga idéerna under We Are Sthlm 2019. 

Vi är inte ensamma. Det finns de som har kommit före oss. Det finns stängda dörrar som har öppnats, platser vid bord som erbjudits och vägar fram som breddats.. En ny era av drivna, ambitiösa och målmedvetna changers är on the rise men än väntar alltför många på att komma in i möjligheternas rum. Därför nöjer vi oss inte. Därför utmanar vi strukturer och skapar nya på stark och jämlik grund. Där den ena slutar, tar den andra vid, för att sen lämna över till nästa. För varje dag blir vägen bredare, vi blir fler, rummen rymligare och vägen till våra drömmar verkligare.
100%